اطلاعیه های مشاوره آموزشگاه
 
 
پیام مشاور
 

 
 
  پیام مشاور  
 
 

 
   
 
 
  با مشاور آموزشگاه  
 
 

امام محمد باقر(ع)

چهره ی شاداب وخوشرویی مهرآور ونزدیک کننده به خداست وچهره ی گرفته و بد رویی دشمنی آور و دور کننده از خداستحضرت محمد(ص)

پیران خودرا پاس بداریدتاکوچکها پاس شمارانگهدارند

 


امام صادق (ع)

نیکو کاری وحسن خلق خانه هارا آباد وعمر ها را طولانی میکند

 

 
   
 
نقشه سایت