کادر اداری و اجرایی سال تحصیلی 99-98  
 
 
ردیف  سمت  نام و نام خانوادگی  
 1 مدیریت
 
محمود سخدری
 
2 معاونت آموزشی
 
 محمد مهدی سرابندی
 
 
3 معاونت پرورشی
 
 رضا خیراندیش
 
 
 4   خادمین تربیتی پایه هفتم
سعید الفاظی
محسن باقری
امیررضا شاله
 
       
5 خادمین تربیتی پایه هشتم
علی کشوری
حامد رحیمی
الیاس مجاور
 
       
6 خادمین تربیتی پایه نهم
امیر راستین
علی فخلعی
محمدحسین حیدری
   
       
7 معاونت فن آوری
حسین ناصری پور
 
 
       
8 مشاور مذهبی حسن واعظ نیرومند  
9 معاونت اجرایی  محمدرضا خشنود    
         
10 مسئول مالی و اداری  ابراهیم جوکار  
       
       
11 سرایدار  علی احمدی  
12 خدمات رضا یوسفی  
13 خدمات حسن بهشتی  
14 خدمات مرتضی صمدی  
       
 
   
 
نقشه سایت