کادر اداری و اجرایی سال تحصیلی 99-98  
 
 
ردیف  سمت  نام و نام خانوادگی  
 1 مدیریت
 
محمود سخدری
 
2 معاونت آموزشی
 
سجاد کرمانی
 
 
3 معاونت پرورشی
 
سجاد کرمانی
 
 
 4   خادمین تربیتی پایه هفتم
امیررضا شاله
علی معاون افشار
امیر نوری
امیررضا صلاحی
حبیب عبدی
محمدجواد دامغانی
مصطفی شریف
اشکان مناسبی
 
       
5 خادمین تربیتی پایه هشتم
سعید الفاظی
حمید ثاقب
امیر راستین
محمود عزالدین
معین مویزی
امین هراتی زاده
 
       
6 خادمین تربیتی پایه نهم
علی کشوری
الیاس مجاور
حامد رحیمی
امیرحسین ترشیزی
مهدی پوربهزاد
محمد برجسته
   
       
7 معاونت فناوری
محمدرضا رستگار مقدم
 
 
       
8 مشاور مذهبی سید سجاد هاشمی  
9 معاونت اجرایی  محمدرضا خشنود    
         
10 مسئول مالی و اداری  ابراهیم جوکار  
       
       
11 سرایدار  حسن زمان پور  
12 خدمات رضا یوسفی  
13 خدمات حسن بهشتی  
14 خدمات مرتضی صمدی  
       
 
   
 
نقشه سایت